האלופים
שלנו

יש כרגע ילדים אלופים שמחכים
לניצחון הפרטי שלהם.
בואו נציל אותם בזמן. ביחד ננצח!

אלופים מתמודדים

ארינה 

בת 3, ישראל 

הסכום שנותר לאסוף

500,000
90%

גידול

טיפול בחול

מטווי 

הסכום שנותר לאסוף

2,000,000
23%

גידול

טיפול בחול

אלופים שניצחו את הסרטן>

אליה דורונין 

בן 11, מוסקבה 

הסכום שנאסף

1,000,000
100%

לוקמיה

טיפול בחול

אלופים לנצח>

גלב 

בן 11, מוסקבה 

התפלל בשבילנו שנצליח לעזור לחברים שלך לנצח את הסרטן! 

דילוג לתוכן